Víza do Indie
13.11.2019

Víza do Indie

Čeká vás cesta do země kontrastů a voňavého koření? Než se na ni vydáte, nezapomeňte, že k ní musíte mít víza. Víza do Indie nelze získat až po příletu, naopak si o ně požádejte co nejdříve. Jak? Všechno se dočtete v našem článku.

Jak na víza do Indie

Víza do Indie prošla velkou obměnou a jsou tak nyní dostupná i přes internet a mnohem levněji, než dřív. Možnost klasického víza s papírovou žádostí a vyřízení na ambasádě ale zůstává.

💻 E-víza se vydávají na 30 dní za 10 USD mimo sezónu (od dubna do června) a za 25 USD v sezóně (od července do března), na jeden rok za 40 USD a na pět let za 80 USD s tím, že žádná návštěva nesmí překročit dobu 90 dní. O e-víza žádejte zde.

📄 Klasická víza se vydávají na na jeden rok za 2280 CZK a na pět let 4560 CZK, jsou tedy podstatně dražší, doba návštěvy ale není omezena ničím jiným než trváním víza. O klasická víza žádejte na indické ambasádě v Praze.

Vízové podmínky se mohou měnit, tyto informace jsou aktuální k listopadu 2019.

Měsíční e-víza jsou dvouvstupová, roční a pětiletá víza jsou vícevstupová. Při e-vízu nesmí žádná vaše návštěva překročit dobu 90 dní. Pokud chcete zůstat v krásné a barevné Indii déle, je třeba ji opustit, třeba do Nepálu, a zase se vrátit, anebo si požádat o klasická víza. Klasická víza nijak neomezují dobu vaší návštěvy, můžete tak zůstat celý jeden rok nebo pět let, dle víza. Nicméně při návštěvách delších 180 dní je nutné se přihlásit na Foreigners’ Regional Registration Office neboli krajském registračním úřadu cizinců.

Cena e-víza a klasického víza je velmi rozdílná, my proto doporučujeme jít cestou levnějších e-víz.

💻 E-víza do Indie

Indický systém pro žádosti o víza nepatří zrovna k těm nejmodernějším a user-friendly, s naším návodem krok za krokem to ale určitě hravě zvládnete.

O e-víza žádejte co nejdříve, nejpozději 4 dny před odletem. Připravte si pasovou fotku s bílým pozadím ve formátu JPEG a sken cestovního pasu ve formátu PDF. O e-víza žádejte jen a pouze zde, vyvarujte se neoficiálním stránkám, které si účtují nesmyslné poplatky za vyřízení.

Začněte stisknutím tlačítka Apply here for e-visa.

Víza do Indie

Registrace

Vyberte z nabídky typů cestovního pasu ordinary passport jako běžný cestovní pas. Dále zvolte svou národnost a místo vstupu do Indie. Vyplňte datum narození a dvakrát svou emailovou adresu. Dále vyplňte předpokládaný datum vstupu do Indie. Pro měsíční turistické e-vízum zvolte možnost eTOURIST VISA (for 30 days), pro roční turistické e-vízum eTOURIST VISA (for 1 year) a pro pětileté eTOURIST VISA (for 5 years). Následně vyberte z možností tu, která nejlépe vystihuje účel vaší cesty. Recreation / sight-seeing vystihuje rekreaci a cestování po památkách. Dále je na výběr návštěva přátel či příbuzných, krátký kurz jógy, krátký jazykový, hudební, taneční, umělecký či jiný kurz anebo dobrovolnická činnost.

Víza do Indie

Opište text z obrázku. Zaškrtněte políčko s prohlášením, že máte připravený sken pasu a fotku a pokračujte stisknutím tlačítka Continue. Ještě jednou budete upozorněni, že po vás bude vyžadován onen sken pasu a fotka, stiskněte Ok.

Víza do Indie

Osobní údaje

Poznamenejte si číslo vaší žádosti neboli Temporary Application ID, které vidíte napsané tučným červeným písmem. Díky tomuto číslu budete moci pokračovat ve vyplňování žádosti, kdybyste proces (omylem) přerušili.

Vyplňte své příjmení a poté své křestní jméno. Pokud jste v minulosti změnili své jméno, což se týká mimo jiné vdaných žen, zaškrtněte patřičné políčko a vyplňte své původní jméno. Vyberte z nabídky své pohlaví, napište místo narození. Vyberte z nabídky zemi narození, napište své rodné číslo bez lomítka. Vyberte z nabídky své náboženství, christian, pokud jste křesťani, nebo other, pokud vaši víru nevystihuje žádná z nabídky. Volbu other budete muset dále specifikovat, vepište atheist jako ateista nebo NA, pokud se nechcete vyjadřovat. Dále vyplňte visible identification marks, těmi jsou jizvy, mateřská znaménka a tetování, která nejsou skrytá oblečením. Specifikujte, kde na vašem těle se nachází, případně napište NA, pokud žádné takové znamení nemáte.

Vyberte vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Below matriculation znamená nedokončené základní vzdělání, graduate je bakalářský titul, higher secondary zvolte jako středoškolské vzdělání, illiterate je pro negramotné, matriculation znamená dokončené základní vzdělání, NA being minor je volbou pro děti, které ještě žádného vzdělání dosáhnout nemohly. Others zvolte, pokud vaše vzdělání nevystihuje žádné z nabídky. Post graduate je magisterský, inženýrský či vyšší titul a professional je certifikát profesionálního vzdělání, které není zakončeno titulem.

Víza do Indie

Vyberte v nabídce, zda jste své občanství získali narozením neboli by birth anebo pozdějším udělením občanství neboli by naturalization. Další otázkou je, zda žijete alespoň dva roky v zemi, ze které si žádáte o víza, tj. v Česku nebo na Slovensku. Odpovězte yes jako ano či no jako ne. Vyplňte číslo svého cestovního pasu, místo jeho vydání, datum vydání a datum konce jeho platnosti. Poslední otázkou je, zda máte ještě další cestovní pas. Opět odpovězte yes jako ano či no jako ne. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Víza do Indie

Rodinné údaje

Vyplňte adresu, kde momentálně bydlíte. Do prvního řádku patří adresa a číslo domu, do druhého obec. Najděte v seznamu náš stát, poté napište kraj a dále poštovní směrovací číslo. Můžete vyplnit své telefonní a mobilní číslo, tyto údaje jsou ale nepovinné. Dále je potřeba zadat adresu trvalého bydliště. Pokud je schodná s adresou, kde momentálně bydlíte, zaškrtněte políčko Click here for same address.

Víza do Indie

Nyní je třeba vyplnit údaje o rodičích. Nejprve vyplňte jméno a příjmení otce, jeho národnost, předchozí národnost, pokud nějakou měl, místo narození a zem narození. Stejné údaje pak vyplňte i o matce. Dále vyberte z nabídky váš rodinný stav. Odpovězte na otázku, zda vaše rodiče či prarodiče byli občany Pákistánu. Vyberte z nabídky vaše povolání. Zvolte others, pokud vaše povolání nevystihuje žádné z nabídky, a dále specifikujte. Vyplňte jméno zaměstnavatele, další povinnou kolonkou je už jen adresa zaměstnání. Vyberte z nabídky předchozí zaměstnání, pokud jste nějaké měli. Odpovězte na otázku, zda jste nyní nebo v minulosti byli ve vojenské, polovojenské, policejní či security organizaci. Pokud odpovíte ano, vyplňte další detaily. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Víza do Indie

Údaje o cestě

Vyplňte všechna místa, která plánujete v Indii navštívit. Odpovězte na otázku, zda jste si zarezervovali hotelové ubytování skrze cestovní kancelář. Vyberte z nabídky vaše výstupní místo z Indie, aneb odkud budete z Indie odlétat či odjíždět. Odpovězte, zda jste někdy v minulosti navštívili Indii, a zda vám byla někdy zamítnuta žádost o návštěvu Indie či prodloužení pobytu. Pokud odpovíte ano, musíte uvést další detaily. Vyplňte všechny země, které jste v posledních 10 letech navštívili. Pokud jste tak zběhlí cestovatelé, jako je náš Bonifác, přejeme hodně trpělivosti. Indie hrozí odepřením vstupu do země, pokud nevypíšete všechny navštívené země.

Víza do Indie

Navštívili jste během posledních 3 let některou ze SAARC zemí? Mezi SAARC země patří Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanka. Pokud je vaše odpověď kladná, je třeba vypsat tyto země, zadat rok jejich návštěvy a také počet návštěv. Dále vyplňte kontakt v Indii. Tím je osoba, kterou jedete navštívit, anebo název hotelu, kde budete bydlet. Vyplňte také jejich adresu a telefonní číslo. Poté vyplňte kontakt osoby blízké v Česku nebo na Slovensku, opět i jejich adresu a telefonní číslo. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Víza do Indie

Doplňující otázky

Odpovězte na otázky: Byli jste někdy zatčeni, soudně stíháni nebo usvědčeni? Byl vám někdy zamítnut vstup nebo jste byli vyhoštěni ze země? Účastnili jste se někdy obchodování s lidmi, drogového obchodu, zneužívání dětí, zločinu proti ženám, finančního podvodu nebo trestného činu? Účastnili jste se někdy kybernetického zločinu, teroristických aktivit, sabotáže, špionáže, genocidy, politické vraždy nebo jiných forem násilí? Vyjádřili jste někdy pochopení nebo podporu teroristickému násilí nebo podpořili ostatní v konání terorismu nebo jiných závažných trestných činů? Ucházeli jste se někdy o azyl v nějaké zemi? Na závěr zaškrtněte políčko o deklaraci správnosti právě uvedených údajů. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Víza do Indie

Nahrání fotky

Nyní nahrajte vaši fotku. Fotka musí být ve formátu JPEG o minimální velikosti 10 KB a maximální velikosti 1 MB. Minimální rozměry jsou 350 x 350 pixelů. Nepoužívejte fotku vyříznutou ze skenu vašeho pasu, musíte použít jinou. Vyberte soubor a poté jej nahrajte stisknutím tlačítka Upload Photo.

Víza do Indie

Ořízněte fotku tak, aby obsahovala celý váš obličej. Pokračujte stisknutím tlačítka Crop and Save.

Víza do Indie

Pokud jste s obrázkem spokojeni, pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Víza do Indie

Nahrání cestovního dokumentu

Nyní nahrajte sken vašeho cestovního pasu. Sken musí být ve formátu PDF o minimální velikosti 10 KB a maximální velikosti 300 KB. Vyberte soubor a poté jej nahrajte stisknutím tlačítka Upload. Zaškrtněte políčko, že jste nahráli dokumenty dle požadavků a pokračujte stisknutím tlačítka Confirm.

Víza do Indie

Ověření

Zkontrolujte vámi uvedené údaje.

Víza do Indie

Pokud najdete chybu, opravte ji po stisknutí tlačítka Modify. Pokud je vše v pořádku, pokračujte stisknutím tlačítka Verified and Continue.

Víza do Indie

Přečtěte si podmínky žádosti o víza a pro souhlas s nimi klikněte na Yes. Stiskněte tlačítko Pay Now, pokud si přejete zaplatit okamžitě, a vyberte jednu z možností platby. Pokračujte stisknutím tlačítka Continue.

Víza do Indie

Nyní vidíte upozornění, že potvrzení platby může z technických důvodů trvat až 2 hodiny. Proto platbu neopakujte dříve. Pokud vám byla platba odečtena z bankovního účtu, ale stav platby stále nebyl aktualizován, ověřte stav platby skrze Verify Payment na stránce e-víza do Indie. Souhlas s tímto poučením vyjádříte stisknutím tlačítka Ok.

Víza do Indie

Poplatek za vyřízení víza činí 10 USD mimo sezónu (od dubna do června) a za 25 USD v sezóně (od července do března) při měsíčním vízu, 40 USD při ročním vízu a 80 USD při pětiletém vízu.

Do tří dnů vám budou e-víza schválena, případně zamítnuta. O tomto rozhodnutí obdržíte email. Ověřit si stav vašeho e-víza můžete skrze Check your Visa Status na stránce e-víza do Indie. Tam si také vytiskněte potvrzení ETA, které je vyžadováno mít s sebou na cestu.

📄 Klasická víza do Indie

Získání klasických víz do Indie je časově i finančně náročné. Dodržujte náš návod pečlivě, chcete-li se vyhnout zbytečným prodlevám nebo dokonce zamítnutí víza.

Doba vyřízení víza je obvykle jeden týden, doporučujeme si ale o víza žádat více než týden před odletem.

➡ Pro získání klasických víz je nutné vyplnit online formulář obdobný tomu, kterým žádáme o e-víza. Formulář pro klasická víza najdete zde pod tlačítkem Regular / Paper Visa Application. Do této žádosti musíte nahrát svou fotku.

➡ Po vyplnění formuláře si jej vytiskněte. K žádosti připněte kancelářskou svorkou svou fotku, ale nesešívejte! Měla by to být fotka identická té, kterou jste nahráli do formuláře online. Tištěná fotka musí mít rozměry 5 x 5 cm, nejedná se tedy o klasickou pasovou fotku. Dále s sebou potřebujete cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vašeho plánovaného vstupu do Indie.

➡ S těmito dokumenty se osobně dostavte na Ambasádu Indické republiky v Praze, jejíž adresa je Milady Horákové 60/93, 170 00 Praha 7. Úřední hodiny pro vyřizování vízových záležitostí jsou ve všední dny od 9:30 do 12:00 mimo české i indické státní svátky. Na ambasádě vám budou sejmuty otisky prstů, budete vyfoceni a můžete být podrobeni několika otázkám. Poplatek za vyřízení víza činí 2280 CZK za jednoroční a 4560 CZK za až pětileté vízum. Platit lze jen hotově a jen v českých korunách, velmi doporučujeme mít připravenou přesnou částku.

➡ Schválení či nechválení žádosti o vízum se dozvíte skrze Check your Visa Status na stránce klasických víz do Indie.

➡ Váš cestovní pas s vlepeným vízem si poté vyzvednete opět na ambasádě, a to ve všední dny mezi 16:00 a 17:00. Víza začnou platit v den jejich udělení, nikoliv v den vašeho vstupu do Indie.

Vízové podmínky se mohou měnit, tyto informace jsou aktuální k listopadu 2019.

Levné letenky do Indie najdete v našich akčních letenkách, stačí je pravidelně sledovat.

Máte nějaké otázky? Napište do naší super diskuze. 🙂

Máš aktuálnější informace nebo chceš text doplnit?

Navrhni úpravu textu
Poslední aktualizace: 23. 10. 2020
Subscribe
Upozornit na
guest
10 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Zpětné vazby
Ukázat všechny komentáře
Chviličku prosím, zaletsi.cz pro Vás vyhledává tu nejlevnější letenku ;)